ARKIV

Fotoalbum Samlingen

En del af Laterna Magica Museums samling består af unikke fotoalbummer doneret af familier fra Danmark, Frankrig, Østrig, Tyskland og Sverige.

I kameraets og fotoets tidlige år var fotografier noget særligt, hvilket betød, at de fleste blev taget af professionelle fotografer i studier eller udendørs for at dokumentere vigtige personer og begivenheder.

Dette udsøgte hoffotograf-album fra 1897 har læderomslag, et fint sølvrelief på forsiden, en mekanisk metallås, tykke kartonsider med guldkanter og fotorammer af guld.

Det unikke album tilhørte en aristokratisk dansk familie, som boede i nærheden af Amalienborg Slot i København. Albummet er af høj kvalitet og lavet på bestilling som et visuelt arkiv, der skulle dokumentere og bevare familiedynastiets arv. Albummet indeholder specielle studie- og udendørsoptagelser af voksne og børn taget mellem 1880 – 1900 af professionelle hoffotografer i Danmark, Sverige og Tyskland.


Immigrantarkivet

Farouk Haffar PÅ BILREJSE FRA Beirut tIL KØBENHAVN i 1968, MED BESØG TIL EUROPÆISKE HOVEDSTÆDER UNDERVEJS. 

Immigrantarkivet (Immigrant Image Archive) indsamler, bevarer og viser fotos, lydoptagelser og videofilm om immigranter i Skandinavien. Formålet er at opbygge et visuelt dokumentations-center for immigration i regionen fra 1950 til i dag.

Arkivet indeholder udelukkende billeder med relation til immigration taget af immigranterne selv. Således møder besøgende i arkivet sociale realiteter og erfaringer fra bidragyderne, som fortæller deres egne historier.

Arkivet fungerer som et informations- og forskningscenter og er åbent for offentligheden. Det består af en elektronisk billeddatabase, som danner udgangspunkt for udstillinger, foredrag, publikationer og elektroniske præsentationer.

Arkivet organiserer også offentlige forelæsninger og seminarer og tilbyder professionel rådgivning gennem arrangementer, som

omhandler forholdet mellem forskellige immigrantsamfund og det bredere skandinaviske samfund. Formålet med dette er at øge den gensidige viden og forståelse mellem samfundene og nedbryde sociale barrierer.

Gennem udstillinger, debatter, foredrag, symposier, forestillinger, diasshows og filmvisninger kaster arkivet lys over 70 års immigration til Skandinavien. Samtidig videregiver det viden om immigrantsamfund og højner den visuelle dialog og sociale interaktion.

Immigrantarkivet blev etableret i København i 2007 af kunstkollektivet Chamber of Public Secrets som et uafhængigt, non-profit kunstprojekt, der fokuserer på immigrationens visuelle aspekter. Arkivet er blevet doneret til Laterna Magica Museum, som fortsætter dokumentationen af det specifikke fænomen i denne periode i skandinavisk historie.

BORGERRETTIGHEDSFORKÆMPER Bashy Quraishy UNDER ET BESØG I USA i 1969

REJSEFotos Af ann Petersen OG Brian McGuire, HISTORIEPROFESSOR VED ROSKILDE UNIVERSITET, SOM IMMIGREREDE FRA america tIL dAnmark i 1970ERNE.  

>