The Skin of Cameras 
- vision, visualisering og visualitet

Pre-opening AF Laterna Magica Museum for VisuEl VIDEN 23. maJ

Udstillingen The Skin of Cameras byder på et informativt/interaktivt rum, hvor fortidig og nutidig viden om visuel historie giver anledning til nye indsigter og opfindelser. Udstillingen undersøger æstetiske aspekter såsom vores viden om synet og hvordan vi påvirkes af billeder. Det udforsker også narrativer og betydningen af konstruerede medier i det moderne samfund.

Om visualitetens væsentlighed skriver Hal Foster i 'Vision and Visuality': ”Synet er en fysisk handling, og det visuelle er et socialt faktum - følgelig er det visuelle en fysisk optisk handling, og visualitet involverer både kroppen og psyken og har potentiale til at påvirke vores tanker og føre til engagement."

Visualitet som begreb er blevet et nøgleord indenfor visuel kultur. Det antages at være et teoretisk postmoderne udtryk, men ordet blev allerede sammensat af den skotske historiker Thomas Carlyle i hans tekst "On Heroes" (1841). Filosofien om visualisering stammer helt tilbage til grækerne, men det er den arabiske videnskabsmand Ibn al-Haytham, født i Basra, Irak 965, der beskrives som faderen til den moderne optik, eksperimentel fysik og videnskabelig metode. Ibn al-Haytham sammensatte de første principper for camera obscura og skrev indsigtsfulde kommentarer til relaterede værker af Aristoteles, Ptolemæus og den antikke græske matematiker Euclid.

Udstillingen The Skin of Cameras på Laterna Magica Museum for Visuel Viden præsenterer en ny forståelse af billedvidenskaben og kunstens visualisering. Billedvidenskab formulerer visualitetens komplekse udtryk, hvilket resulterer i nyligt opståede humanvidenskaber, der har til formål at undersøge epistemologiske problemstillinger i nutidens visuelle kultur. I nutiden fremstilles kunstnerisk visuelt indhold og billeder kunstigt eller som en form for kunst fremstillet af teknisk digital information, hvilket ændrer den traditionelle opfattelse, vi har af visuel kunst, og erstatter den med det, der kaldes digital visuel kunst.

The Skin of Cameras, en interaktiv kommunikativ udstilling, viser enestående værker, hvoraf nogle offentligøres for første gang i Danmark, og viser kunstnere Oliver Ressler, Espionage Assembly, Bell and Howell, Magic Lantern Compendium, ZAR , Ib Melchior-compilation, Ibn al-Haytham, og tegninger udført af den blinde tyrkiske kunstner Eşref Armağan.

The Skin of Cameras

Fernisering: 23. maj 2019 kl. 17.00 - 21.00
Udstilling: 24. - 26. may kl. 12.00 - 18.00

Kunstnere
Oliver Ressler
Espionage Assembly
Bell and Howell
Magic Lantern Compendium
ZAR
Ib Melchior compilation
Ibn al-Haytham
Eşref Armağan


>